Вести

 • Саниран је планински пут;
 • Покошено старо и ново гробље;
 • Одржан први стонотениски турнир „Шетоње опен 2018“;
 • Асфалтиран је део улице Батинска (код домаћинства Глишић и Богићевић);
 • Асфалтиран је део улице Ђура Јакшић (код домаћинства Милошевић и Марјановић);
 • Одржано је обележавање оснивања млавског четничког одреда на Коњици;

 • Изграђена ограда код школе са стране улице „Букум“;
 • Кошење банкина у насељу и атару;
 • Одржана манифестација „Пасуљијада“ и
 • Извршена је замена сијалица на уличном осветљењу.
 • Кошење вашаришта
 • Бетонски мост на изворишту Шетоњске реке
 • Одржана је манифестација „Шетоњски вашар – 7.јули“
 • Одржано је такмичење села
 • Кошење сеоског гробља
 • Кошење центра насеља
 • Замена уличног осветљења
 • Прокоп канала са постављењем цеви на потесу „Црвено брдо“.
 • Кошење гробља;
 • Кошење банкина на главним улицама;
 • Мењање дотрајалих сијалица;
 • Кошење спортских терена за мале спортове, игралишта и школског дворишта;
 • Сређивање центра са кошењем и
 • Адаптација пута за Млаву у Грабару, Рудежу и Брестару.

Извршен је насип, равњање и ваљање пута за гробље и два пута у насељу са дробљеним асфалтом добијеним од  ПЗП Пожаревац.

– Асфалтиране су следеће улице:

 • Пут код игралишта ФК „Омладинац“ дужине 245,53m х 3m + 40 m² = 776,60 m²;
 • Пут од КП 12898/2 до 2355 преко 12902 дужине 145,62m х 4m + 66,51m х 3m + 20 m² = 812,30 m²;
 • Пут од КП 4679 до 4694 преко 4678 дужине 63,52m х 3m + 20 m² = 210,60 m² и
 • Пут од КП 4626 до 4680 преко 44756 дужине 399,84m х 3m + 40 m² = 1.393,20 m².

Преузмите план овде