Посебан значај и велика покретачка снага програма је ЕКО ОДБОР. Он представља спону између еко вртића и локалне заједнице. ЕКО ОДБОР чине људи који екологију виде ако важан и значајан фаитор развоја и напредка друштва али и обавезу да се будућим нараштајима остави здрава и чиста животна средина .


Чланови ЕКО ОДБОРА,ЕКО ВРТИЋА“ПЧЕЛИЦА“из Шетоња:

ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

  1. Стефан Јовановић-директор туристичке организације Петовца на Млави
  2. Жељко Марјановић-Председник МЗ Малог Лаола

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ШЕТОЊЕ

  1. Небојша Ранковић-Председник савета Месне заједнице Шетоње
  2. Миланче Аћимовић-Председник скупштине општине Петровац на Млави И Члан савета Месне заједнице Шетоње

САВЕТ РОДИТЕЉА ЕКО ВРТИЋА“ПЧЕЛИЦА“

  1. Сања Јовић-родитељ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА“ГАЛЕБ“ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

  1. Наташа ивановић-Директор ПУ“ГАЛЕБ“
  2. Ивана Милановић-стручни сарадник-психолог
  3. Актив васпитача припремних предшколских група
  4. Драгица Божиловић-васпитач групе „ПЧЕЛИЦА“-екокоординатор програма