2017

Извршена је замена дотрајалих сијалица на уличном осветљењу и подељени су новогодишњи пакетићи у дечијем вртићу – Шетоње.

Извршен је насип, равњање и ваљање пута за гробље и два пута у насељу са дробљеним асфалтом добијеним од  ПЗП Пожаревац.

– Асфалтиране су следеће улице:

 • Пут код игралишта ФК „Омладинац“ дужине 245,53m х 3m + 40 m² = 776,60 m²;
 • Пут од КП 12898/2 до 2355 преко 12902 дужине 145,62m х 4m + 66,51m х 3m + 20 m² = 812,30 m²;
 • Пут од КП 4679 до 4694 преко 4678 дужине 63,52m х 3m + 20 m² = 210,60 m² и
 • Пут од КП 4626 до 4680 преко 44756 дужине 399,84m х 3m + 40 m² = 1.393,20 m².

Преузмите план овде

 • 19. августа одржана је манифестација „Пасуљијада 2017“;
 • Асфалтиран је део црквене порте тачније прилаз цркви и двориште око цркве са израдом тротоара (бетонске плочице) са хидроизолацијом темеља цркве иПостављено је аутобуско стајалиште у центру села код парка.

Почетком јула покошено је сеоско гробље и одржана је манифестација „7. јули – Шетоњски вашар“ 3, у суорганизацији са УЖ „Кнегиња Милица“, ловачком секцијом и КУД-ом.

Резултати избора за Савет Месне заједнице Шетоње, одржани дана 14.05.2017. године:

Изборна јединица 49. Шетоње 1:

01. „За боље Шетоње“ – Ранковић Небојша…………………214
02. „За весело Шетоње“ – Маринковић Драган………………97
неважећи……………………………………………………………….4

Изборна јединица 50. Шетоње 2 (Извар):

01. „За боље Шетоње“ – Ранковић Небојша…………………216
02. „За весело Шетоње“ – Маринковић Драган………………70
неважећи……………………………………………………………..13

Укупно Шетоње:

01. „За боље Шетоње“ – Ранковић Небојша…………………430
02. „За весело Шетоње“ – Маринковић Драган…………….167
неважећи……………………………………………………………..17

Састав Савета МЗ Шетоње 2017-2021:

01. „За боље Шетоње“ – Ранковић Небојша…………………8 члана
02. „За весело Шетоње“ – Маринковић Драган……………..3 члана.

 • У мају је извршено постављење уличног осветљења од цркве до центра села (11 комплета), тако да је сада улаз у насеље комплетно покривен уличним осветљењем.
 • Сеоско гробље (старо, ново и старо гробље код ваге) су очишћени од смећа и растиња, покошена је трава, отпад је извежен и насипан је пут са равњањем;
 • Извршена је замена уличног осветљења, два пута и урађено је осветљење на сеоској капели у Шетоњу;
 • Постављене су безбедносне камере у вртићу;
 • Извршено је равњање и насипање путева у насељу и атару ( Гај, Радолуг, Крушар, (Грабар – испомоћ мештанима који су се организовали за насип), Рудеж, Растока, Лескова, Кусјак…);
 • Санација пута за Јежевац са уградњом водопропусних цеви (уз учешће мештана)
 • Извршено јуе крпљење путних асфалтираних праваца (рупа, након гаоводних и водоводних интервенција) и
 • Постављени су ивичњаци на Брданчету и извршено је уређење платоа уз учешће мештана;