2015

Извршена је замена дотрајалих сијалица уличног осветљења и постављена је новогодишња декорација.
У организацији УЖ „Кнегиња Милица“ уз подршку МЗ Шетоње организован је дочек Нове године у центру насеља.

– Извршено је сређивање сеоског гробља од стране јавних радова.
– Мерење пута, крчење и чишћење растиња (Јавни радови), постављање водопропусних цеви и насип пута (део) за Рудник.

setonjeulice

– Асфалтирање 5 улица у насељу Шетоње.

За потребе рада Дома културе и КУД „Лала Којадиновић“ обављена је куповина монтажно-демонтажне бине, извршени су радови на кречењу велике сале Дома културе, као и побољшање електричне мреже и осветљења.

КУД „Лала Којадиновић“ уз сарадњу МЗ Шетоње организовао је и извео приредбу поводом Божићних празника, приредбу која је изведена у порти шетоњске цркве у време Ускрса и манифестацију „Такмичење села 2015“.

Два пута је извршена замена дотрајалих сијалица за потребе уличног осветљења.

Извршена је санација-равњање планинског пута преко Равне горе и планинског пута за Јежевац.