Припремна предшколска група“ПЧЕЛИЦА“ се у Програм ЕКО ШКОLЕ укључила крајем 2012 године, после 15 година спровођења свог еколошког програма“ЗЕЛЕНА АЗБУКА“.Након реализације и имплементирања свих програмскиг корака, испуњених стандарда Национални жири у сарадњи са Министарством просвете , науке и технолошког развоја, доноси одлуку:

6.септембра 2013.годин-додељује

СЕРТИФИКАТ О УКЉУЧИАЊУ У МЕЂУНАРОДНИ ПРОГРАМ И ЗЕЛЕНУ ЗАСТАВУ.

Наша група постаје

ЕКО ВРТИЋ „ПЧЕЛИЦА“

-прва на територији Републике Србије

  • Прве теме које су реализоване у оквиру програма биле су : ЕНЕРГИЈА И ВОДА. Спроводене су током 2013 и 2014 године.
  • У оквиру ових тема вртић је покренуо питање Енергетске ефикасности. На основу процене потрошње енергије,утрошка енергената, и других параметара, покренута је прва фаза побољшања енергетске ефикасности и смањења потрошње енергије.Започета је замена прозора на објекту, и покренута донаторска акција увођења парног грејања. У овим акцијама поред матичне установе, активно су учествовали родитељи и мештани села и локална самоуправа(МЗ. Шетоње, Општина Петровац).Друга фаза односи се на постављање термо изолације.За рализацију ове инвестиције биће потребан заједнички тимски рад свих поменутих чинилаца, јер су у питању већа средства.
  • Вртић је статус ЕКО ШКОЛЕ обновио u šколској 2015/ 16.години
  • Због обухвата четири различита узраста, тема која се реализује је БИОДИВЕРЗИТЕТ.Она пружа деци могућност да на прави начин започну учење о заштити човекове средине, о различитости и важности жиовог света али и о утицају човека на све што нас окружује,да на овим сазнањима темеље сва даља учења која у овом узрасту постају део моралног васпитања које остаје за читав живот даље човекове личности.
  • ПРОЈЕКТНИ ДАН ВРТИЋА-22. АПРИЛ- ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ
  • Вртић је два пута презентовао рад на годишњим састанцима екокоординатора -у Београду 2013 године, и у Сремским Карловцима 2015.године.
  • Велика подршка ЕКО ВРТИЋУ су родитељи који активно учествују у свим активностима.
  • Од септембра 2015године група се укључила у пројекат у оквиру ЕКО ШКОЛА, под називом ВИП-ЕКОМОТИВАЦИЈА.Током реализације овог пројекта реализоване су све предвиђене активности, оформљена је еко башта зачинског И лековитог биља које је на крају радне 2015/16 проглашена за нејлепшу башту у оквиру програма а васпитач екокоординатор Драгица Божиловић за једног од најуспешнијих екомотиватора.
  • Од септембра 2016 године група се укључила у пројекат под називом “ЛОВ НА ВЕЛИКУ БИЉКУ”која се такође реализује у оквиру ЕКО ШКОЛА под покровитељством ТОЈОТА ГЛОБАЛ.