2020

  • извршено мењање сијалица уличног осветљења у насељу, два пута;
  • одржане су „Лалије“ (беле покладе) на изворишту Шетоњске реке;
  • покошено је месно гробље;
  • завршен је кружни ток у центру села;
  • насипан је део радолушког пута;
  • очишћена дивља депонијана изласку из села;
  • урађени водопропусни канали са цевима у Лескови;
  • извршена је сеча растиња и дрвећа крај главног пута;
  • очишћен је део  канала у Кусјаку крај главног пута;
  • санирани су делови пољских путева у атару.