2016

Vesti i događaji u 2016 godini

Извршена је замена сијалица уличног осветљења, урађена је гасификација насеља, саниран је радолушки пут, саниран је планински пут, организован је дочек Нове године у Дому културе у сарадњи са УЖ Кнегиња Милица.

Извршено је мењање дотрајалих сијалица уличног осветљења;

Одржан је Шетоњски вашар 2016;

Извршено је санирање планинског пута оштећеног од кише;

Извршено је мењање дотрајалих сијалица уличног осветљења;

– Одржана је десета јубиларна дечија олимпијада и

– Извршено је кошење гробља, новог гробља и старог гробља као и изношење отпада насталог у предходном периоду на поменутим местима.