• Одржавање центра и насеља;
  • Одржавање сеоског гробља;
  • Извршено је мењање сијалица јавне расвете;
  • Постављено је новогодишње осветљење, нов лампион у Центру и два лед комплета;
  • Уређен је парк „Старо гробље“ са осветљењем;
  • Постављен је подземни кабал на игралишту;
  • Завршена је сеоска – ловачка кућа на изворишту шетоњске реке;
  • Завршена је реконструкција Дома здравља и
  • Постављене су бетонске трибине на школском полигону.