Извршено је кошење месног старог и новог гробља, као и кошење старог гробља код ваге.