Вести

Уграђени су олуци – лимарски радови на делу крова Дома културе испред локала код парка и извршена је замена дотрајалих сијалица уличног осветљења у насељу.

Извршена је замена дотрајалих сијалица уличног осветљења и постављена је новогодишња декорација.
У организацији УЖ „Кнегиња Милица“ уз подршку МЗ Шетоње организован је дочек Нове године у центру насеља.

– Извршено је сређивање сеоског гробља од стране јавних радова.
– Мерење пута, крчење и чишћење растиња (Јавни радови), постављање водопропусних цеви и насип пута (део) за Рудник.

setonjeulice

– Асфалтирање 5 улица у насељу Шетоње.

За потребе рада Дома културе и КУД „Лала Којадиновић“ обављена је куповина монтажно-демонтажне бине, извршени су радови на кречењу велике сале Дома културе, као и побољшање електричне мреже и осветљења.

КУД „Лала Којадиновић“ уз сарадњу МЗ Шетоње организовао је и извео приредбу поводом Божићних празника, приредбу која је изведена у порти шетоњске цркве у време Ускрса и манифестацију „Такмичење села 2015“.

Два пута је извршена замена дотрајалих сијалица за потребе уличног осветљења.

Извршена је санација-равњање планинског пута преко Равне горе и планинског пута за Јежевац.

Уграђено је ново електрично бројило за потребе локала 1 у склопу Дома културе у Шетоњу.
Одржана је седница на којој је основано КУД Шетоње где је за председника изабрана Ивана Симић, а за секретара Силвана Обрадовић, у току је регистрација истог.

Март 2014 – Извршена замена око 50 сијалица и 10 тегли на уличном осветљењу ; Уграђено 16 камиона насипа на путу за Трскино брдо и 6 камиона на путу за воденицу „12 ортака“ у Кусјаку на Шетоњској реци од стране КЈП „Извор“ и од стране Дирекције за развој Општине Петровац на Млави извршено је обележавање пешачких прелаза у центру насеља.

Април 2014 – Уграђено је ново бројило за потребе локала 1 у склопу Дома културе у Шетоњу.

-Уграђене су каналице у центру насеља и засејана је трава иза Дома културе и испред здравствене амбуланте.

maj-2013-kanalice-2.JPG  maj-2013-kanalice-1.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

-Организован фудбалска утакмица на школском полигону са ветеранима ФК „Партизан“ из Београда.

-Очишћен је тзв. „Широки пут“ од грађевинског отпада.

-Извршена је санација планинског пута у организацији МЗ Шетоње док су радове финансијски покрили мештани Шетоња.

-Уведена је АДСЛ технологија.

-Саниран је део пољског пута Калина који води за Трскино брдо.

-Организована је замена уличног осветљења у целом насељу ( Дирекција за Изградњу )

-Оспособљена је велика сала Дома културе за спортске активности (осветљење , мреже, голови и сл.)