Два пута је организовано мењање сијалица у насељу.