• Кошење вашаришта
  • Бетонски мост на изворишту Шетоњске реке
  • Одржана је манифестација „Шетоњски вашар – 7.јули“
  • Одржано је такмичење села
  • Кошење сеоског гробља
  • Кошење центра насеља
  • Замена уличног осветљења
  • Прокоп канала са постављењем цеви на потесу „Црвено брдо“.