Oчишћене су банкине кошењем и сечењем растиња, дрвећа и грања у склопу јавних радова у правцу из Ждрела.