• Кошење гробља;
  • Кошење банкина на главним улицама;
  • Мењање дотрајалих сијалица;
  • Кошење спортских терена за мале спортове, игралишта и школског дворишта;
  • Сређивање центра са кошењем и
  • Адаптација пута за Млаву у Грабару, Рудежу и Брестару.