• Одржавање центра и насеља;
  • Одржан је шетоњски вашар „ 7. јули“;
  • Одржано је Такмичење села;
  • Асфалтирана је заобилазница у дужини од 736х5 метара (Тршени пут) и уједно су сређени и новоизграђени водопропусни канали;
  • Асфалтиран је део улице Батинска од броја 22 до 29 у дужини од 77х3 метара;
  • Уређени су бетонски канали (бетонирање) након рада Србијагаса у улици Поточка код броја 25 и 36;