Вести

Oчишћене су банкине кошењем и сечењем растиња, дрвећа и грања у склопу јавних радова у правцу из Великог Лаола и Ћовдина.

  • 19. августа одржана је манифестација „Пасуљијада 2017“;
  • Асфалтиран је део црквене порте тачније прилаз цркви и двориште око цркве са израдом тротоара (бетонске плочице) са хидроизолацијом темеља цркве иПостављено је аутобуско стајалиште у центру села код парка.

Почетком јула покошено је сеоско гробље и одржана је манифестација „7. јули – Шетоњски вашар“ 3, у суорганизацији са УЖ „Кнегиња Милица“, ловачком секцијом и КУД-ом.

11. јунa Одржан је други етно сајам у организацији УЖ „Кнегиња Милица“ када је и отворено дечије игралиште у склопу парка код Дома културе.

Резултати избора за Савет Месне заједнице Шетоње, одржани дана 14.05.2017. године:

Изборна јединица 49. Шетоње 1:

01. „За боље Шетоње“ – Ранковић Небојша…………………214
02. „За весело Шетоње“ – Маринковић Драган………………97
неважећи……………………………………………………………….4

Изборна јединица 50. Шетоње 2 (Извар):

01. „За боље Шетоње“ – Ранковић Небојша…………………216
02. „За весело Шетоње“ – Маринковић Драган………………70
неважећи……………………………………………………………..13

Укупно Шетоње:

01. „За боље Шетоње“ – Ранковић Небојша…………………430
02. „За весело Шетоње“ – Маринковић Драган…………….167
неважећи……………………………………………………………..17

Састав Савета МЗ Шетоње 2017-2021:

01. „За боље Шетоње“ – Ранковић Небојша…………………8 члана
02. „За весело Шетоње“ – Маринковић Драган……………..3 члана.

  • У мају је извршено постављење уличног осветљења од цркве до центра села (11 комплета), тако да је сада улаз у насеље комплетно покривен уличним осветљењем.
  • Сеоско гробље (старо, ново и старо гробље код ваге) су очишћени од смећа и растиња, покошена је трава, отпад је извежен и насипан је пут са равњањем;
  • Извршена је замена уличног осветљења, два пута и урађено је осветљење на сеоској капели у Шетоњу;
  • Постављене су безбедносне камере у вртићу;
  • Извршено је равњање и насипање путева у насељу и атару ( Гај, Радолуг, Крушар, (Грабар – испомоћ мештанима који су се организовали за насип), Рудеж, Растока, Лескова, Кусјак…);
  • Санација пута за Јежевац са уградњом водопропусних цеви (уз учешће мештана)
  • Извршено јуе крпљење путних асфалтираних праваца (рупа, након гаоводних и водоводних интервенција) и
  • Постављени су ивичњаци на Брданчету и извршено је уређење платоа уз учешће мештана;

Извршена је замена сијалица уличног осветљења, урађена је гасификација насеља, саниран је радолушки пут, саниран је планински пут, организован је дочек Нове године у Дому културе у сарадњи са УЖ Кнегиња Милица.

Извршено је мењање дотрајалих сијалица уличног осветљења;

Одржан је Шетоњски вашар 2016;

Извршено је санирање планинског пута оштећеног од кише;

Извршено је мењање дотрајалих сијалица уличног осветљења;

– Одржана је десета јубиларна дечија олимпијада и

– Извршено је кошење гробља, новог гробља и старог гробља као и изношење отпада насталог у предходном периоду на поменутим местима.