Удружење жена “КНЕГИЊА МИЛИЦА”

Удружење жена “КНЕГИЊА МИЛИЦА” реализује активности намењене подстицају и оснаживању женских права и слобода, кроз сарадњу са другим невладиним и владиним организацијама са сталним ангажовањем на унапређивању и осавремењавању програма и манифестација ангажујући женско предузетништво и економско оснаживање жена.
Удружење жена “КНЕГИЊА МИЛИЦА” се бави едукативном,здравственом,културном,информатиним, делатношћу.Активно се подстиче народна радиност, очување народне традиције и изворности.

Удружење својом активношћу развија и подстиче:

 • женска људска права и слободе,
 • програме за оснаживање жена у породичним односима.
 • Едукацију становништва о важности превенције и ране дијагностике у борби против карцинома и осталих болести  у сарадњи са стручњацима и медицинским особљем.
 • Организацију и учешће у манифестацијама кроз које се популарише здравствена култура.
 • Организацију психосоцијалне помоћи за жене и децу жртве породичног и других видова насиља.
 • Сарадњу са институцијама које имају развијене механизме и раде на питањима успостављања родне равноправности и политике једнаких могућности.
 • Прикупљање и обрађивање научне и стручне литературе ради информисања жена о женским правима и могућностима унапређења здравственог, економског, социјалног и политичког положаја жена.
 • Организацију социјалних програма, спортских и културно уметничке активности као и других врста радионица и саветовалишта за жене, самостално или у сарадњи са надлежним институцијама, другим
 • сродним домаћим и страним организацијама и волонтерима.
 • Културну сарадњу и размену волонтера са домаћим и страним организацијама.
 • Организацију,самостално или у заједници са другим организацијама, скупова, саветовања, обуке, семинара, трибина, презентација и других облика предавања у складу са циљевима удружења.
 • Организацију волонтерских акција од јавног значаја за локалну заједницу.
 • Сарадњу са: институцијама, установама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству који се баве сличним програмима.
 • Организацију секција из области народне радиности,културе спорта и других активности у складу са планом и програмом рада.Удружење ће развија и друге делатности у складу са интересима насеља и друштвене заједнице.

АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА ЖЕНА “КНЕГИЊА МИЛИЦА”

Програмом рада предвиђа се реализација активности и садржаја у неколико нивоа и праваца:

1. Едукација информисање
2. Подстицаји локалног стваралаштва иочување народне традиције
3. Традиционалне манифестације
4. Традиционалне активности удружења
5. Остале манифестације и програми
6. Текуће активности

Едукација и информисање

Удружење активно ради на едукацији чланова и свих заинтересованих мештана. Теме су одрећене у складу са потребама заједнице,друштвених дешавања на предлог чланова удружења.Активно се прате дешавања по календару здравља, еколошком календар и школском календару па удружење плански и систематски ради на обележавању значајних датума. Едукативни и информативни садржаји су представљени у форми предавања, семинара, трибина, радионица…
Подстицаји локалног стваралаштва и
очување народне традиције

Подстицаји локалног стваралаштва и очување народне традиције

Удружење окупља чланове и све заинтересоване суграђане у секције које активно раде на очувању народне радиности, народног стваралаштва а тако доприносе очувању традиције овог краја,његових карактеристика, вредности и специфичности.
Удружење учествује у организацији различитих културних манифестација,скупова, саветовања, обука, семинара, трибина, презентација и других облика предавања, које имају за циљ промоцију локалног,народниог старалаштва И народне баштине.

Традиционалне манифестације

Учешће на манифестацијама,које организује Општина Петровац на Млави,туристичка организација Општине, туристичка организација Србије.
(Фестивал меда и цвећа,Сабор воденичара и помељара,Ивањдански сусрети “Жумаријада”,Шетоњски вашар,Велико Госпојински сабор…..)

Остале манифестације и програм

 • Сарадња са здравственим и социјалним установама
 • Сарадња са Установама културе,
 • Сарадња са туристичком организацијом Србије
 • Сарадња са удружењима жена у земљи и иностранству
 • Ућешће и организацијај састанака удружења жена
 • Организација трибина, предавања,едукација,радионица
 • Пројекције филмова
 • Промовисање народне традиције и културе (концерти популарне етно, народне, алтернативне и класичне музике).

Традиционалне активности
УДРУЖЕЊА ЖЕНА “КНЕГИЊА МИЛИЦА“

 • Обележавање дана удружења 26.11.-Свети Јован Милостиви
 • Хуманитарне активности удружења
 • Едукативне и здравствене активности
 • Обележавање међународног дана жена -8 март
 • Чувари народне традиције
  • -прослава Бадње вече
  • – Светосавске свечаности
  • -Ускршње дружење-туцијада
 • Сајам народне радиности и здраве хране-октобар
 • Шетоњски вашар-7-јул
 • Учешће на такмичењу села

САЈАМ НАРОДНЕ РАДИНОСТИ И ЗДРАВЕ ХРАНЕ

Удружење жена реализује сајам народне радиности и здраве хране током октобра месеца 2018.године, и том приликом уједно обележава и Светски дан хране.Учешће на поменутом сајму узеимају удружења, формална и неформална како са територије Општине Петровац на Млави тако и из других општина са територије Републике Србије.
Циљ одржавања сајма је промоција здраве хране и здравља, промоција традиције, народног стваралаштва,културе народа и националних мањина,очување старих заната, кроз промоцију правих вредности које носе жене као стуб породице и читавог друштва.

Текуће активности

Текуће активности се односе на домена непосредне комуникације и сарадње са осталим установама, удружењима грађана, невладиним организацијама на локалном и републичком нивоу.