Месна заједница Шетоње

 • извршено мењање сијалица уличног осветљења у насељу, два пута;
 • одржане су „Лалије“ (беле покладе) на изворишту Шетоњске реке;
 • покошено је месно гробље;
 • завршен је кружни ток у центру села;
 • насипан је део радолушког пута;
 • очишћена дивља депонијана изласку из села;
 • урађени водопропусни канали са цевима у Лескови;
 • извршена је сеча растиња и дрвећа крај главног пута;
 • очишћен је део  канала у Кусјаку крај главног пута;
 • санирани су делови пољских путева у атару.
 • Одржавање центра и насеља;
 • Одржавање сеоског гробља;
 • Извршено је мењање сијалица јавне расвете;
 • Постављено је новогодишње осветљење, нов лампион у Центру и два лед комплета;
 • Уређен је парк „Старо гробље“ са осветљењем;
 • Постављен је подземни кабал на игралишту;
 • Завршена је сеоска – ловачка кућа на изворишту шетоњске реке;
 • Завршена је реконструкција Дома здравља и
 • Постављене су бетонске трибине на школском полигону.
 • Одржавање центра и насеља;
 • Одржавање сеоског гробља;
 • Одржан је стонотениски турнир „Шетоње опен 2019“ у организацији СТК и МЗ;
 • Одржан је скуп на изворишту Шетоњске реке поводом спомена на Равногорски четнички покрет у нашем крају;