Извршена је замена дотрајалих сијалица на уличном осветљењу и подељени су новогодишњи пакетићи у дечијем вртићу – Шетоње.