Резултати избора за Савет Месне заједнице Шетоње, одржани дана 14.05.2017. године:

Изборна јединица 49. Шетоње 1:

01. „За боље Шетоње“ – Ранковић Небојша…………………214
02. „За весело Шетоње“ – Маринковић Драган………………97
неважећи……………………………………………………………….4

Изборна јединица 50. Шетоње 2 (Извар):

01. „За боље Шетоње“ – Ранковић Небојша…………………216
02. „За весело Шетоње“ – Маринковић Драган………………70
неважећи……………………………………………………………..13

Укупно Шетоње:

01. „За боље Шетоње“ – Ранковић Небојша…………………430
02. „За весело Шетоње“ – Маринковић Драган…………….167
неважећи……………………………………………………………..17

Састав Савета МЗ Шетоње 2017-2021:

01. „За боље Шетоње“ – Ранковић Небојша…………………8 члана
02. „За весело Шетоње“ – Маринковић Драган……………..3 члана.