Извршено је мењање дотрајалих сијалица уличног осветљења;

– Одржана је десета јубиларна дечија олимпијада и

– Извршено је кошење гробља, новог гробља и старог гробља као и изношење отпада насталог у предходном периоду на поменутим местима.