• У мају је извршено постављење уличног осветљења од цркве до центра села (11 комплета), тако да је сада улаз у насеље комплетно покривен уличним осветљењем.
  • Сеоско гробље (старо, ново и старо гробље код ваге) су очишћени од смећа и растиња, покошена је трава, отпад је извежен и насипан је пут са равњањем;
  • Извршена је замена уличног осветљења, два пута и урађено је осветљење на сеоској капели у Шетоњу;
  • Постављене су безбедносне камере у вртићу;
  • Извршено је равњање и насипање путева у насељу и атару ( Гај, Радолуг, Крушар, (Грабар – испомоћ мештанима који су се организовали за насип), Рудеж, Растока, Лескова, Кусјак…);
  • Санација пута за Јежевац са уградњом водопропусних цеви (уз учешће мештана)
  • Извршено јуе крпљење путних асфалтираних праваца (рупа, након гаоводних и водоводних интервенција) и
  • Постављени су ивичњаци на Брданчету и извршено је уређење платоа уз учешће мештана;