Извршена је замена дотрајалих сијалица у насељу, завршени су радови на путу за Рудник и урађена је санација путева у Лескови.