Извршено је мењање дотрајалих сијалица уличног осветљења;

Одржан је Шетоњски вашар 2016;

Извршено је санирање планинског пута оштећеног од кише;