Почетком јула покошено је сеоско гробље и одржана је манифестација „7. јули – Шетоњски вашар“ 3, у суорганизацији са УЖ „Кнегиња Милица“, ловачком секцијом и КУД-ом.