Уграђени су олуци – лимарски радови на делу крова Дома културе испред локала код парка и извршена је замена дотрајалих сијалица уличног осветљења у насељу.