– Извршено је сређивање сеоског гробља од стране јавних радова.
– Мерење пута, крчење и чишћење растиња (Јавни радови), постављање водопропусних цеви и насип пута (део) за Рудник.

setonjeulice

– Асфалтирање 5 улица у насељу Шетоње.