Уграђено је ново електрично бројило за потребе локала 1 у склопу Дома културе у Шетоњу.
Одржана је седница на којој је основано КУД Шетоње где је за председника изабрана Ивана Симић, а за секретара Силвана Обрадовић, у току је регистрација истог.