Март 2014 – Извршена замена око 50 сијалица и 10 тегли на уличном осветљењу ; Уграђено 16 камиона насипа на путу за Трскино брдо и 6 камиона на путу за воденицу „12 ортака“ у Кусјаку на Шетоњској реци од стране КЈП „Извор“ и од стране Дирекције за развој Општине Петровац на Млави извршено је обележавање пешачких прелаза у центру насеља.

Април 2014 – Уграђено је ново бројило за потребе локала 1 у склопу Дома културе у Шетоњу.