Покошено и очишћено сеоско гробље, као и старо гробље код ваге.