Месна заједница Шетоње

  • Саниран је планински пут;
  • Покошено старо и ново гробље;
  • Одржан први стонотениски турнир „Шетоње опен 2018“;
  • Асфалтиран је део улице Батинска (код домаћинства Глишић и Богићевић);
  • Асфалтиран је део улице Ђура Јакшић (код домаћинства Милошевић и Марјановић);
  • Одржано је обележавање оснивања млавског четничког одреда на Коњици;

  • Изграђена ограда код школе са стране улице „Букум“;
  • Кошење банкина у насељу и атару;
  • Одржана манифестација „Пасуљијада“ и
  • Извршена је замена сијалица на уличном осветљењу.