Месна заједница Шетоње

 • Изграђена ограда код школе са стране улице „Букум“;
 • Кошење банкина у насељу и атару;
 • Одржана манифестација „Пасуљијада“ и
 • Извршена је замена сијалица на уличном осветљењу.
 • Кошење вашаришта
 • Бетонски мост на изворишту Шетоњске реке
 • Одржана је манифестација „Шетоњски вашар – 7.јули“
 • Одржано је такмичење села
 • Кошење сеоског гробља
 • Кошење центра насеља
 • Замена уличног осветљења
 • Прокоп канала са постављењем цеви на потесу „Црвено брдо“.
 • Кошење гробља;
 • Кошење банкина на главним улицама;
 • Мењање дотрајалих сијалица;
 • Кошење спортских терена за мале спортове, игралишта и школског дворишта;
 • Сређивање центра са кошењем и
 • Адаптација пута за Млаву у Грабару, Рудежу и Брестару.