Извршено је мењање сијаличних места на јавној расвети са постављењем новогодишњег осветљења.