• Извршено је мењање дотрајалих сијалица уличног осветљења на 28 позиција у насељу;
  • Насипан је и изравњан пут Лескова;
  • Постављена је клупа, бетонска саксија и две канте за смеће у центру насеља (комплет од финог бетона камена) и
  • Постављено је 5 саобраћајних огледала у насељу;