Месна заједница Шетоње

 • Одржавање центра и насеља;
 • Одржан је шетоњски вашар „ 7. јули“;
 • Одржано је Такмичење села;
 • Асфалтирана је заобилазница у дужини од 736х5 метара (Тршени пут) и уједно су сређени и новоизграђени водопропусни канали;
 • Асфалтиран је део улице Батинска од броја 22 до 29 у дужини од 77х3 метара;
 • Уређени су бетонски канали (бетонирање) након рада Србијагаса у улици Поточка код броја 25 и 36;
 • Одржавање центра и насеља;
 • Крпљење асфалта у свим правцима, највећим делом Шетоње-Ждрело;
 • Извршен је насип Крушарског пута и чишћење канала од Тршеног пута до Шетоњске реке;
 • Извршено је кошење сеоског гробља;
 • Одржане су општинске сеоске спортске игре у организацији ССС – државни ниво такмичења, свеукупни победник игара МЗ Шетоње;
 • Извршено је бетонирање канала са асфалтирањем код школе као и прилаз до новог дела школе (монтажно демонтажне коцке);
 • Извршено је постављење саобраћајних знакова натпис Шетоње из правца Ждрело и Ћовдин
 • Редовно одржавање центра насеља и месног гробља као и јавних површи;
 • Извршено је мењање дотрајалих сијалица јавне расвете;
 • Извршен је насип пута Лескова, код школе и Гајски пут;