• Извршено је бетонирање канала са асфалтирањем код школе као и прилаз до новог дела школе (монтажно демонтажне коцке);
  • Извршено је постављење саобраћајних знакова натпис Шетоње из правца Ждрело и Ћовдин
  • Редовно одржавање центра насеља и месног гробља као и јавних површи;
  • Извршено је мењање дотрајалих сијалица јавне расвете;
  • Извршен је насип пута Лескова, код школе и Гајски пут;