Извршена је замена сијалица уличног осветљења, урађена је гасификација насеља, саниран је радолушки пут, саниран је планински пут, организован је дочек Нове године у Дому културе у сарадњи са УЖ Кнегиња Милица.