Месна заједница Шетоње

  • 19. августа одржана је манифестација „Пасуљијада 2017“;
  • Асфалтиран је део црквене порте тачније прилаз цркви и двориште око цркве са израдом тротоара (бетонске плочице) са хидроизолацијом темеља цркве иПостављено је аутобуско стајалиште у центру села код парка.

Почетком јула покошено је сеоско гробље и одржана је манифестација „7. јули – Шетоњски вашар“ 3, у суорганизацији са УЖ „Кнегиња Милица“, ловачком секцијом и КУД-ом.