Вести

 • Кошење гробља;
 • Кошење банкина на главним улицама;
 • Мењање дотрајалих сијалица;
 • Кошење спортских терена за мале спортове, игралишта и школског дворишта;
 • Сређивање центра са кошењем и
 • Адаптација пута за Млаву у Грабару, Рудежу и Брестару.

Извршен је насип, равњање и ваљање пута за гробље и два пута у насељу са дробљеним асфалтом добијеним од  ПЗП Пожаревац.

– Асфалтиране су следеће улице:

 • Пут код игралишта ФК „Омладинац“ дужине 245,53m х 3m + 40 m² = 776,60 m²;
 • Пут од КП 12898/2 до 2355 преко 12902 дужине 145,62m х 4m + 66,51m х 3m + 20 m² = 812,30 m²;
 • Пут од КП 4679 до 4694 преко 4678 дужине 63,52m х 3m + 20 m² = 210,60 m² и
 • Пут од КП 4626 до 4680 преко 44756 дужине 399,84m х 3m + 40 m² = 1.393,20 m².

Преузмите план овде

 • 19. августа одржана је манифестација „Пасуљијада 2017“;
 • Асфалтиран је део црквене порте тачније прилаз цркви и двориште око цркве са израдом тротоара (бетонске плочице) са хидроизолацијом темеља цркве иПостављено је аутобуско стајалиште у центру села код парка.

Почетком јула покошено је сеоско гробље и одржана је манифестација „7. јули – Шетоњски вашар“ 3, у суорганизацији са УЖ „Кнегиња Милица“, ловачком секцијом и КУД-ом.